خودروی برقی

خودروی هیبریدی بخریم یا خودروی برقی؟

/should-we-buy-a-hybrid-car-or-an-electric-car

در سراسر جهان، حداقل 10 میلیون خودروی برقی و چند میلیون خودروی هیبریدی وجود دارد. شما به عنوان مصرف‌کننده، خودروی تمام برقی را انتخاب می‌کنید یا خودرو هیبریدی؟ انتخاب کارشناسی شده کدام یک است؟