خودروهای گروه هایما

هایما مشمول بسته‌های تشویقی و جبرانی شد

/haima-was-included-in-incentive-and-compensation-packages

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو اعلام کرد: در راستای افزایش کیفیت محصولات ایران‌خودرو هم‌زمان با طرح تحول کیفی، خودروهای خانواده هایما مشمول بسته‌های تشویقی و جبرانی شد.