خودروهای شاسی بلند

چرا روز به روز ماشین ها چاق تر می‌شوند؟

/why-are-cars-getting-fatter-day-by-day

رونق گرفتن بازار خودروهای برقی، استانداردهای ایمنی بیشتر، افزایش ابعاد خودروها و افزایش فروش خودروهای شاسی‌بلند منجر به افزایش وزن خودروهای تولیدی در سال‌های اخیر شده است.