خودروهای الکتریکی

خودروهای الکتریکی ارزان خواهد شد؟

/will-electric-cars-be-cheap

معدنچی چینی اظهار کرد: قیمت لیتیوم ۲۵ درصد کاهش می‌یابد که برای خودروهای الکتریکی مفید است.