خودروهای احتکار شده

شناسایی خودروهای احتکار شده آغاز شد

/the-identification-of-hoarded-vehicles-has-begun

معاون وزیر صمت در نامه به مدیران کل استانی، خواستار تشدید بازرسی و نظارت در بازار خودرو شد.