خودروساز ایرانی

‌روسیه به دنبال خودروسازان ایرانی

/russia-is-looking-for-iranian-car-manufacturers

در نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۳ مسکو روسیه، لئونید آناتولیویچ پیچلنیکف، در بازدیداز پاویون ایران، خودروسازان ایرانی را به افزایش همکاری و انتقال تجربیات دوران تحریم در صنعت خودروسازی به روس‌ها دعوت کرد.