خودروسازی فیات

اولین محموله خودرو اروپایی ترخیص شد

/the-first-european-car-shipment-was-cleared

اولین سری خودروهای وارداتی غیر چینی ترخیص شدند.فیات ۵۰۰ اولین خودروی غیر چینی است که در دوره جدید واردات به صورت رسمی از گمرکات کشور بیرون آمده است.