خودروسازی سایپا

تولید برخی محصولات سایپا در روسیه

/production-of-some-saipa-products-in-russia

مدیر عامل شرکت خودروسازی سایپا گفت: با روسیه مذاکراتی انجام شده است که برخی محصولاتمان را در خطوط تولید روسیه تولید کنیم.