خودروسازی داخلی

شاهکار خودروسازی داخلی؛ تحویل خودرو با باطری و لاستیک خراب

/domestic-automotive-masterpiece-delivery-of-the-car-with-a-damaged-battery-and-tire

مشکلات صنعت خودرو، مشکلات فنی و اقتصادی است اما متاسفانه تبدیل به مشکلات سیاسی اجتماعی شده است.