خودروسازان ایرانی

بدنه خودروهای داخلی استاندارد است؟

/is-the-body-of-domestic-cars-standard

رئیس سازمان ملی استاندارد به خودروسازان هشدار داد بدنه خودروهای داخلی اگر با استاندارد‌ها سازگار نباشد، با سازندگانش براساس قانون برخورد می‌کنیم.