خودروآئودی

منتظر آئودی ارزان نباشید

/don-t-wait-for-a-cheap-audi

شرکت خودروسازی آئودی برای پیروی از تسلا قیمت خودروهای برقی را کاهش نخواهد داد.