خرید گواهینامه

بازار سیاه خرید و فروش گواهینامه پایه یک، دو و سه

/the-black-market-of-buying-and-selling-basic-one-two-and-three-certificates

اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف خرید و صدور گواهینامه مواجه می‌شوید، برخی افراد با دریافت مبالغی گواهینامه پایه یک، دو و سه صادر می‌کنند.