جعبه فیوز ماشیبن

راهنمای جعبه فیوز ماشین

/car-fuse-box-guide

خودروهای امروزی تجهیزات الکتریکی متعددی دارند و هرگونه نوسان جریان برق یا اتصال کوتاه در سیم‌کشی‌های الکتریکی خودرو می‌تواند منجر به خرابی تجهیزات برقی گران‌قیمت ماشین شود. به منظور جلوگیری از خرابی تجهیزات الکتریکی و همچنین دور کردن خطر آتش‌سوزی بر اثر نوسانات برق، از وسیله‌ای به نام فیوز استفاده می‌شود.