جرایم رانندگی

حذف شدن الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو

/removal-of-the-requirement-of-official-registration-of-car-transfer

دولت قصد دارد در قالب اصلاح قانون رسیدگی به جرایم رانندگی به اختلاف میان دفاتر اسناد رسمی و پلیس در زمینه ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو پایان دهد.


جدول نرخ جرایم رانندگی در سال 1402

/table-of-driving-crime-rates-in-1402

 جریمه راهنمایی و رانندگی می‌تواند به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد. در بسیاری از کشورها، مبلغی به عنوان جریمه راهنمایی و رانندگی برای راننده تعیین می‌شود.