توقف تولید خودرو

توقف تولید پژو پارس منطقی نیست!

/stopping-the-production-of-peugeot-pars-is-not-logical

امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه جایگزینی برای پژو پارس در کشور وجود ندارد، گفت که توقف آن مانند پراید کار منطقی نیست.