تعیین قیمت خودرو

تعیین قیمت محصولات ایران خودرو

/determining-the-price-of-iran-khodro-products

شورای رقابت امروز در جلسه ۶۱۱ با افزایش مجدد قیمت خودرو مخالفت کرد. همچنین در این جلسه قیمت 8 محصول فاقد قیمت محصولات ایران خودرو که از سوی وزارت صمت اعلام شده بود، تعیین شد.