تایر

لاستیک هم در بازار نایاب شد

/tires-became-rare-in-the-market

به گفته سخنگوی انجمن تایر، تولید لاستیک در بازار همچون گذشته ادامه دارد ولی به دلیل قاچاق لاستیک، عرضه آن در کشور با کمبود روبه‌رو شده است.


تولید تایر در تنگنای قیمت‌گذاری دستوری

/tire-production-in-the-predicament-of-mandatory-pricing

تولید تایر خودروهای سواری در کشور در تنگنای برآمده از قیمت‌گذاری دستوری در آستانه توقف قرار دارد. در حالی که تولیدکنندگان دیگر توان ادامه فعالیت ندارند، تعداد واردکنندگان به 14 برابر فعالان حوزه تولید رسیده و انحصار بازار را در دست گرفتند.