تاکسی های فرسوده

گواهی اسقاط تاکسی ها ۲۱۰ میلیون تومان شد

/the-taxi-scrapping-certificate-was-210-million-tomans

رییس مرکز هوا و اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به ادغام دو آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک و ماده ۱۰ صنعت خودرو ، آخرین تغییرات گواهی اسقاط خودروهای فرسوده را اعلام کرد.