تاخیرتحویل خودرو

سود جبران تاخیر تحویل خودرو 2.5 درصد ماهیانه است

/the-compensation-interest-for-delay-in-car-delivery-is-2-5-per-month

معاون نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت گفت: سود جبران تحویل با تاخیر خودرو در قراردادهای فروش فوری 2.5 درصد ماهیانه است.