بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث معاف از مالیات می‌شود؟

/is-third-party-insurance-exempt-from-tax-is-third-party-insurance-exempt-from-tax

طبق اعلام وزیر اقتصاد، امکان سنجی اجرای معافیت بیمه شخص ثالث از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بررسی می شود.


جزییات قانون عجیب بیمه شخص ثالث

/details-of-the-strange-law-of-third-party-insurance

پیش از سال 1395 و تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث، سقفی برای پرداخت خسارت مالی وارده به خودرهای زیان‌دیده تعیین نشده بود، اما با تصویب این قانون، شرایط تغییر کرد.