بیمه

بیمه شخص ثالث معاف از مالیات می‌شود؟

/is-third-party-insurance-exempt-from-tax-is-third-party-insurance-exempt-from-tax

طبق اعلام وزیر اقتصاد، امکان سنجی اجرای معافیت بیمه شخص ثالث از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بررسی می شود.


افزایش 30 درصدی حق بیمه شخص ثالث در 1402

/30-increase-in-third-party-insurance-premium-in-1402

حق بیمه شخص ثالث در سال جدید 30 درصد افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به معنی حذف خدمات بیمه از سبد مصرفی خانوارهای بیشتری باشد.