بررسی خودرو شاسی بلند

آموزش بررسی شاسی خودروهای کراس اوور و شاسی بلند

/post-112

دراین ویدئو خودروی ix35 را مشاهده میکنید که در اصطلاح عامیانه مردم شاسی بلند گفته میشود ولی در اصل به خودروهایی شاسی بلند گفته میشود که اتاق و شاسی جدا از هم و کاملا مجزا باشند ولی در خودروهایی مانند خودروی داخل کلیپ که شاسی های خودرو چسبیده به اتاق هستند و بصورت یکپارچه طراحی شدند اصطلاحا خودروهای کراس اوور گفته میشود.