ایزوفیکس

نکاتی در مورد اهمیت صندلی کودک خودرو

/tips-on-the-importance-of-child-car-seats

 بر اساس تحقیق‌های انجام‌شده در تست‌های ایمنی خودرو، حتی اگر کودکانی که روی صندلی عقب نشسته‌اند، کمربند ایمنی خودرو را هم ببندند، به دلیل عدم تناسب کمربندها و صندلی خودرو با جثه آن‌ها، در تصادفات آسیب‌های جدی خواهند دید. به همین دلیل استفاده از صندلی کودک، می‌تواند آنان را از خطر حفظ کند.