اقتتاح حساب وکالتی

معرفی ۷ بانک عامل افتتاح حساب وکالتی

/introduction-of-7-banks-responsible-for-opening-a-proxy-account

در راستای افزایش سطح دسترسی مشتریان، گروه صنعتی ایران خودرو دو بانک پاسارگاد و رفاه کارگران را به فهرست بانک های عامل برای افتتاح حساب وکالتی و یا وکالتی کردن حساب قبلی اضافه کرد.