افتتاح حساب وکالتی در سامانه یکپارچه

زمان انتخاب خودرو در سامانه یکپارچه اعلام شد

/the-car-selection-time-was-announced-in-the-integrated-system

مهلت افتتاح حساب وکالتی در سامانه یکپارچه تمام شده و حالا متقاضیان خرید خودرو باید خودروی مدنظر خود را تهیه کنند. زمان انتخاب خودرو در سامانه یکپارچه مشخص است؟