افتتاح حساب وکالتی

آغاز فرایند پایش اطلاعات متقاضیان خرید خودرو

/the-beginning-of-the-process-of-monitoring-the-information-of-car-buyers

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: پس از پایان مهلت افتتاح حساب وکالتی (29 اردیبهشت)، فرایند پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک‌ها به سامانه یکپارچه آغاز شد.