ارز واردات خودرو

ارز واردات خودرو از کجا تامین می‌شود؟

/where-does-the-car-import-currency-come-from

تامین ارز واردات خودرو در شرایطی ورود خودروهای خارجی را با گذشت چهار سال ممنوعیت، به چالش کشیده که حالا دولت ارز حاصل از صادرات وارد‌کننده را به عنوان منبع تامین ارزی ورود خودرو در نظر گرفته است.