ارز خودروسازان

ارز خودروسازان داخلی این هفته تأمین می‌شود

/the-currency-of-domestic-car-manufacturers-will-be-provided-this-week

معاون حمل‌ و نقل وزارت صمت گفت: ارز مورد نیاز خودروسازان بر اساس توافقات انجام‌شده میان وزارت صمت و بانک مرکزی این هفته تأمین خواهد شد.