اخبار تاکسی ها

تاکسی های اینترنتی از ورود به فرودگاه منع شدند؟

/are-internet-taxis-banned-from-entering-the-airport

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام، درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در این فرودگاه گفت که فعالیت آن‌ها در محیط فرودگاه ممنوع نشده است؛ بلکه ساماندهی شده است.