آگهی فیک خودرو

آگهی‌های فیک خودرو به خط پایان نزدیک شد

/fake-car-ads-are-nearing-the-finish-line

آگهی دهندگان صوری خودرو به پایان خط نزدیک شدند؛‌ بزودی تنها افرادی می‌توانند آگهی فروش خود را در سایت‌ها انتشار دهند که مالکیت آن از سوی راهور تأیید شده باشد، اگر سایت‌ها تأییدیه را اخذ نکنند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند خودرو را آگهی کنند چرا که خلاف قانون است.