آلودگی هوا

نقش مهم فیلتر اتاق خودرو در روزهای آلودگی هوا

/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

یکی از مهمترین فیلترهای خودرو، فیلتر اتاق خودر می‌باشد که تاثیر مهمی در هوای داخل کابین برای تنفس راننده و سرنشینان در این روز‌های آلوده دارد.