به گزارش مسرتشتخیص، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم صیانت از بیت‌المال و تعیین تکلیف فوری وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌های سراسر کشور، دوازدهمین مرحله مزایده خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی استان هرمزگان برگزار شد که در جریان آن، تعداد 153 خودرو و یک‌هزار و 267 دستگاه موتورسیکلت موجود در پارکینگ‌های موضوع این مزایده فروخته شد.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه مزایده وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌های استان هرمزگان با اطلاع‌رسانی مناسب مورد استقبال گسترده متقاضیان و خریداران قرار گرفت و در نتیجه آن، خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های موضوع این حراج در مجموع به قیمت بیش از 74 میلیارد و 365 میلیون ریال به فروش رسیده است.

قهرمانی با تأکید بر اینکه همه موتورسیکلت‌ها و اکثر خودرو‌های سواری عرضه شده در این مزایده چندین سال در پارکینگ‌های استان بلاتکلیف مانده بود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده در نتیجه برگزاری این مزایده، همه این خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها فروخته شد. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تصریح کرد: تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی و ساماندهی پارکینگ‌ها از جمله برنامه‌های راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان برای صیانت از بیت المال است.

وی همچنین یادآور شد: دادگستری استان هرمزگان در حوزه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی به‌منظور اصلاح فرآیند‌ها و رویه‌های جاری و با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه پای در میدان عمل گذاشته و با تدوین برنامه جامعی در این مورد، تمامی دادستان‌ها و رؤسای دادگستری حوزه‌های قضایی استان به صورت مستمر در حال بازدید از از پارکینگ‌ها هستند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان تأکید کرد: اقدامات دستگاه قضایی استان به منظور ساماندهی به وضعیت پارکینگ‌ها تا تعیین تکلیف آخرین خودرو و موتورسیکلت توقیفی ادامه خواهد داشت.

منبع: تسنیم