به گزارش مسترتشخیص، شورای رقابت در جلسه ششصد و هشتم خود به موضوع قیمت‌گذاری خودروهای جدید پرداخت و در نهایت قیمت دو‌ محصول چینی را تعیین کرد.

براساس صورت جلسه شورای رقابت، قیمت‌های محاسبه شده خودروهای تولیدی دو شرکت سانیار موتور پارسیان (تیگارد X35) و خودروسازی ایلیا (دایون Y7)، اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اکثریت آرا حاضرین تصویب شده است.

قیمت تیگارد x35 و دایون y7

بر اساس اعلام شورای رقابت قیمت تیگارد x35، ٩٨۵ میلیون و ٢٢٩ هزار و ٨٣۴ تومان و قیمت دایون y7 یک میلیارد و ٣٨٢ میلیون و ٢۵۴ هزار و ۶٠٨ تومان تعیین و مصوب شده است.

همچنین شورای رقابت تصویب نموده با توجه به اینکه قیمت دو خودرو مذکور با شاخص رقابت پذیری موضوع بندهای 3، 4 و 5 ماده 3 دستورالعمل مذکور و تبصره بند 5 مقایسه شد و دو خودرو در رتبه G قرار دارند لذا شرکت‌های تولیدکننده یکسال فرصت برای ارتقاء به رتبه بالاتر را خواهند داشت و در غیر اینصورت عرضه کننده خودروهای مذکور اجازه افزایش قیمت را نخواهند داشت.

منبع: تسنیم