اصولا در مواقعی که خودرو از یک طرف ضرب خوردگی شدیدی پیدا میکند و ان قسمت قابل بازسازی و ترمیم نیست ان قسمت را برش زده وجدا میکنند وقسمت استوک جدیدی را از روی اتاق دیگری به همان اندازه برش داده و در محل موردنظر گذاشته و جوشکاری کرده ونصب میکنند. واصطلاحا دو تا یکی میکنند. شما دوست عزیز هنگام خرید خودرو کارکرده بسیار دقت کنید وحتما قبل از قطعی کردن خرید به کارشناسان ماهر در زمینه تشخیص رنگ خودرو و نیز از لحاظ فنی به کارشناسان مربوطه مراجعه کنید تا در دام شیادان و کلاهبردان نیفتید.