دوستان همانطور که در ویدئوهای قبلی هم توضیح دادیم چندین روش برای تعویض اتاق وجود دارد که یکی از این روش ها تعویض سینی جاسریالی بصورت کامل است. در این روش شماره خودرو و پلاک سریال جلو دست نمی خورد و کاملا فابریک است و فقط سینی جاسریالی به همراه شماره و پلاکت سریال بصورت کامل از روی اتاق آسیب دیده جدا میشود و برروی اتاق جدید نصب و رنگ آمیزی میشود.

نحوه تشخیص آن به این صورت است که باید محل اتصالات سینی جاسریالی به بدنه خودرو که معمولا با نقطه جوش های فابریک است بررسی شده و اگر هرگونه آثار جوش و رنگ آمیزی و موم غیر فابریک مشاهده شود احتمال تعویض اتاق می‌باشد.

مشاهده فیلم تعویض اتاق ۴۰۵