بعلت اینکه دوستان درخواست کرده بودند سرفصل های کتاب توضیح داده شود، این ویدئو را گرفتیم تا به طور دقیق متوجه محتوای کتاب شوید.

  • اولین کتاب جامع آموزش تشخیص رنگ خودرو در کشور
  •  ۲۸۰ صفحه رنگی به همراه عکس
  • در قالب ۱۵ فصل اصلی
  • ۱۰۰ مبحث کارشناسی
  • ۲۰۰ روش تشخیص

_______________________________

سرفصل های کتاب 

▪️توضیح رنگ آمیزی خودرو در کارخانه

▪️تایید اصالت اتاق خودرو

▪️۲ تیکه بودن اتاق و توضیح ۱۳ روش برش در خودرو

▪️ تشخیص ضرب خوردگی و ترمیم شاسی ها

▪️چگونگی تعویض سینی و شاسی ها ، کف صندوق و ...

▪️آموزش تشخیص رنگ شدگی بدنه خودرو (حرفه ای)

▪️نحوه تشخيص قطعات تعویضی رنگ شده در بدنه

▪️نحوه تشخیص قطعات تعویضی استوک در بدنه

▪️چگونگی ضرب خوردگی و رنگ آمیزی قسمتهای داخلی اتاق

▪️تشخیص ضرب خوردگی خودرو از جهات مختلف (علائم چپی بودن ، به بغل خوابیدن، خوردگی از زیر و ...

▪️تشخیص قطعات استوک کارخانه و رنگ های دو پوششه و ایرادات کارخانه

▪️نحوه تشخیص آتش سوزی، آفتاب سوختگی و اسید پاشی در خودرو

▪️پوسیدگی در خودرو و انواع آن

▪️توضیح صافکاری گیریسی و انواع سرقلم گیری ها (لیسه گیری، پمپی )

▪️آموزش کارکرد و کاربرد دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو