در این فیلم خودروی پژو رو مشاهده می‌کنید که از جلو سمت راست دچار آسیب دیدگی نسبتا شدیدی شده به طوری که سقف خودرو در همان سمت قوز کرده و بصورت گیریسی صافکاری شده است. سینی و شاسی هم ترمیم و رنگ آمیزی شده و حجم زياد بتونه و نحوه ترمیم رو هم مشاهده کردید.
حالا به نظر شما در این چنین ضرب خوردگی ها ترمیم شاسی بهتره یا تعویض شاسی؟