دستکاری و ترمیم سینی جاسریالی و اطراف شماره شاسی
در اتاق خودرو یکی از قسمتهایی که رنگ آمیزی و ترمیم آن ناحیه از حساسیت بالایی برخوردار است، سینی جاسریالی و اطراف نواحی شماره شاسی خودرو است. این حساسیت هم در مراکز تشخیص رنگ و هم در مراکز تعویض پلاک است.
زیرا دستکاری این نواحی ارتباط مستقیمی با اصالت اتاق دارد و هر گونه دستکاری یا ترمیم و رنگ آمیزی اطراف شماره شاسی می‌تواند نشانه تعویض اتاق یا برش و دوتیکه بودن اتاق باشد.
البته همیشه دستکاری و ترمیم نواحی شماره سریال خودرو به اتاق تعويض ختم نمی‌شود و مانند این خودرو بر اثر ضرب خوردگی این نواحی ترمیم و رنگ آمیزی می‌شوند
توصیه ما این است که در برخورد به این موارد حتما این نواحی بادقت بررسی شود و با نگاه اول این موارد را تعویض اتاق اعلام نکنيد و حتما شماره های دیگر اتاق و دوتیکه بودن آن بررسی شود تا مطمئن شوید که خودرو اتاق تعویض يا دوتیکه شده و یا بعلت ضرب خوردگی این ترمیم صورت گرفته است‌.