لطفا در هنگام کارشناسی بدنه خودرو، عجله نکنید و تمام قطعه ها را تا انتها دقیق بررسی کنید...بعضی از دوستان مخصوصا آن عزیزانی که همیشه در هنگام کارشناسی بدنه خودرو عجله می‌کنند، با دیدن طوق رنگ یا رنگ شدگی نصف یک قطعه دیگر مابقی قطعه را دقیق بررسی نمیکنند. در اینجا معمولا کارشناسان کمی گمراه میشوند و ۲ فرضيه را در ذهنشان گمانه زنی می‌کنند...
فرضیه اول:
احساس میکنند حالا که این قطعه تا نصفه رنگ شدگی دارد پس احتمالا این رنگ شدگی تا انتها ادامه دارد و مابقی قطعه را دقیق نگاه نمی‌کنند.
فرضيه دوم:
خیال می‌کنند حالا که نصف این قطعه رنگ شدگی واضحی و طوق رنگ دارد پس احتمالا مابقی قطعه فابریک و نیاز به بررسی بيشتر ندارد و سریع از روی قطعه رد میشوند.
در مواردی این ۲ فرضيه میتوانند درست باشند ولی همیشه این موضوع صدق نمیکند.
در حالت اول احتمال دارد قطعه تا انتها رنگ شدگی نداشته باشد و مابقی قطعه فابریک باشد

در حالت دوم هم احتمال دارد قطعه‌ای که نصف آن رنگ شدگی واضحی دارد از قبل تعویض استوک بوده باشد یا قبلا بطور کامل یکبار رنگ شده و الان نصف آن مجدد رنگ شدگی دارد.
پس اگر میخواهید تشخیص درستی از رنگ شدگی بدنه خودرو داشته باشید همیشه تمام قسمتهای بدنه را دقیق مورد بررسی قرار بدهید و قطعات را تا انتها چک کنید.