دوستان همانطور که در فیلم هم مشاهده می‌کنید گلگیر جلوی پارس مدل ۱۴۰۰ بصورت استوک تعویض شده است و این تعویض گلگیر می‌تواند :
✔ در کارخانه
✔ در مسیر کارخانه تا نمایندگی
✔ در خود نمایندگی
✔ و یا بعد از تحویل خودرو اتفاق افتاده باشد
پس حتما در هنگام خرید خودرو حتی خودروهای صفر به کارشناسی مراجعه کنید.
حالا به نظر شما این گلگیر با توجه به مشخصاتی که دارد در کجا تعویض شده است ؟
در کارخانه یا بیرون از کارخانه
در ویدئوهای قبلی نحوه تشخیص قطعات استوک را توضیح داده ایم و در این ویدئو هم چندین آیتم برای تشخیص گلگیر تعویضی بیان کردیم که در ادامه توضیح می‌دهیم:
عدم همخوانی گلگیر از لحاظ رنگ ظاهری
براقیت بیشتر نسبت به قطعه مجاور
عدم همخوانی پاشش رنگ با قطعه مجاور
تفاوت رنگ لای گلگیر با رنگ داخل موتور
دستکاری و آچار خوردگی پیچ های گلگیر
اینها بخشی از آیتم های تشخیص قطعات استوک هستند که در این خودرو بکار گرفته شده و همچنین چندین آیتم دیگر نیز هست که در تشخیص قطعات استوک بکار می‌رود...