دوستان مهمترین نکته در کارشناسی رنگ خودرو دقت است که معمولا اکثر کارشناسان خودرو تمام آیتم ها و روش‌های تشخیص رنگ خودرو را یاد دارند و بلد هستند. تنها موضوعی که بین یک کارشناس خوب و یک کارشناس معمولی تفاوت ایجاد میکند عدم دقت به نکات ظریف است.
در این مدت ۱۱ سال کارشناسی خودرو این موضوع را تجربه کردم که تمامی ایرادات و رنگ شدگی ها و ضرب خوردگی ها و تعویض قطعات از خود علائم دارند و می‌بایست فقط به این علائم دقت کنید و به آن ها اهمیت بدهید و از کنار آن ها به سادگی عبور نکنید و اصطلاحا دنبال سر نخ بگرديد...
برای بهبود روند کار و تبدیل شدن از یک کارشناس معمولی به یک کارشناس حرفه ای فقط دقت لازم است. در این ویدئو هم با دقت به لبه های برچسب میتوان فهمید که در گوشه برچسب که کنده شده است رد کیلر پاشی و آب رنگ کاملا مشخص و مشهود است.
البته برای تشخیص این کیلرپاشی و آبرنگ از آیتم های دیگری هم مثل بررسی ضخامت رنگ یا تست تینر یا بررسی دقیق پاشش رنگ و طوق رنگ هم میتوان استفاده کرد ‌‌....