لطفا مختصر و خوش خط و واضح بنویسید. عزیزانی که نامه کارشناسی رو بصورت دستی نگارش میکنید لطفا خوش خط بنویسید. یکی از دغدغه های مشتریان بدخط بودن نامه کارشناسی است‌ که اصلا از متن نامه سر در نمی‌آورند و نمی‌توانند بخوانند. البته با نامه های تایپی مشکلی نداریم. تابحال شاید براتون اتفاق افتاده باشد که یک ماشین را بازدید کرده باشید و در هنگام نوشتن نامه گیج شده اید و ندانید از کجا شروع کنید....
اصول نوشتن نامه کارشناسی این است که همیشه اول باید قسمتهای رنگ و تعویض بدنه خودرو یادداشت شود، سپس وضعیت ستون هاو شاسی ها اعم از تعویض یا خوردگی و ترمیم آنها و در آخر قسمت های سینی ها و کف صندوق و ...ذکر می‌شود.
به یاد داشته باشید که هميشه باید قسمتها و قطعات مهم اول نوشته شود مثلا اگر در خودرویی سقف رنگ شدگی دارد اول سقف یادداشت شود سپس طبق اولویت بندی یعنی کاپوت جلو سپس درب صندوق و در آخر هم رنگ شدگی قطعات بدنه در دو طرف خودرو ذکر شود.
بعد از نوشتن رنگ شدگی قطعات بیرونی بدنه اگر قسمتهای داخلی خودرو هم رنگ شدگی داشت آن قسمتها باید یادداشت شود یعنی کل رنگ شدگی خودرو چه در قسمتهای بیرونی و چه در قسمتهای داخلی می‌بایست در اوایل نامه یادداشت شود.
بعد از رنگ شدگی و تعویض ها نوبت خوردگی ها است که می‌بایست خوردگی شاسی ها، ستون ها، سپس سینی ها و کف صندوق و قسمتهای دیگر یادداشت شود. در مورد تعویض قطعات بدنه هم سعی شود حتی الامكان تعویض ها ذکر شود.
قسمتهای لیسه و سرقلم گیری هم اگر نداشته باشد و کمتر از یک کف دست باشد جزو رنگ محسوب نمی‌شود ولی اگر خودرو مدل بالا باشد یا قسمتهای لیسه و سرقلمی در بدنه خودرو زیاد باشد می‌بایست در پایین برگه قید شود.
نواحی گیریسی و صافکاری بی رنگی هم در تمامی خودروها گیریسی سقف و ستون و جلوی کاپوت در برگه علامت گذاری شود و مابقی خودرو بسته به نوع و مدل خودرو دارد که اگر خودرو مدل بالا و در حد صفر باشد گیریسی های اطراف بدنه هم در پایان توضیح داده شود. ولی در خودروهای مدل پائین تر گیریسی های بدنه نیاز به توضیح و علامت گذاری ندارد و بصورت شفاهی کفایت می‌کند.