بررسی موم ها یکی از آیتم های مهم و تاثیر گذار در تشخیص قطعات تعویضی است که می‌تواند به کارشناس در تشخیص قطعات تعویضی و استوک کمک بسیار زیادی کند.
همانطور که در فیلم هم مشاهده می‌کنید موم پشت درب عقب راست این خودرو نسبت به موم بقیه درب ها پهن تر است و موم پشت درب بقیه درب ها بصورت باریک اعمال شده که این تفاوت در شکل ظاهری موم میتواند يکی از آیتم های تشخیص قطعات استوک تلقی شود.
یک قائده ی کلی در مورد موم های قطعات خودرو این است که:
باید جنس و رنگ و شکل موم در قطعات مشابه یک خودرو با یکدیگر همخوانی داشته باشد. یعنی موم ۴ تا درب یک خودرو در صورت فابریک بودن باید از لحاظ شکل ظاهری باهم همخوانی داشته باشد.
اگر موم قطعه ای با قطعات مشابه دیگر یک خودرو چه از لحاظ جنس؛رنگ و نوع و شکل ظاهری تفاوت داشته باشد حتما آن قطعه را بررسی کنید زیرا احتمال تعویض آن زیاد است. توجه کنید در مقایسه موم های یک خودرو حتما موم قطعه مشکوک را با قطعات مشابه مقایسه کنید مثلا نباید موم درب با موم کاپوت قیاس شود.