این خودرو دچار ضرب خوردگی شديد از بغل و در نهایت پیچیدگی سر جلوی خودرو شده است که البته یک سناریوی دیگر نیز قابل تصور است که خودرو علاوه بر ضرب خوردگی به بغل هم خوابیده باشد. دوستان فیلم رو با دقت تا آخر ببینید و نظر بدید که چند درصد احتمال داره این خودرو به بغل خوابیده باشه و یا ضرب خوردگی صرفا از بغل بوده و یا خودرو هم از بغل ضرب خورده و هم به بغل خوابیده؟