در ویدئوهای قبلی در مورد آیتم های تشخیص گلگیرها و قطعات تعویضی خودرو توضیح داده ایم و در این ویدئو روشی ساده و در عین حال کاربردی را به شما آموزش می دهیم که توجه به این موضوع می‌تواند در تشخیص درست بسیار کمک کننده باشد. ضمن اینکه این روش بطور معمول بر روی اکثر خودروها قابل اجرا است ولی این روش استثناء هایی هم دارد...
مانند اینکه مثلأ گلگیر جلوی خودرو تعویض نشده باشد ولی به هر دلیلی لای گلگیر توسط نقاش رنگ پاشی شده باشد و آثار این ساییدگی رنگ از بین رفته باشد و نتوان این موضوع را بررسی کرد.
دومین حالت اینکه احتمال دارد گلگیر در کارخانه تعویض شده یا تعویض آن قدیمی باشد و آثار این ساییدگی به مرور زمان ایجاد شده باشد که در این حالت می‌بایست تفاوت رنگ آستر مقایسه شود. پس همیشه و همه جا این موضوع صدق نمیکند و برای تشخیص درست باید همیشه تمام آیتم ها بررسی شود.