گلگیرهای عقب در خودروها جزو قطعات منفصله به حساب نمی‌آيند و متصل به اتاق هستند، یعنی گلگیرهای عقب با استفاده از پیچ و مهره و لولا به اتاق متصل نشده اند و این اتصال با استفاده از نقطه جوش های فابریک و بصورت دائمي صورت گرفته است‌.
علاوه بر گلگیرهای عقب قسمتهای متعدد دیگری نیز در اتاق خودرو وجود دارد که با استفاده از نقطه جوش های فابریک به یکدیگر و اتاق متصل شده اند...
در ادامه چند نمونه را مثال می‌زنیم:
-اتصال سینی وشاسی به اتاق در خودروهای پلتفرم یکپارچه که با استفاده از نقطه جوش های فابریک انجام می‌شود
-اتصال کلاف پایه ها
-اتصال شاسی های عقب
-اتصال پوسته سقف به اتاق و بدنه‌
-اتصال سینی و کف صندوق
-اتصال پل های نگه‌دارنده زیر اتاق
-اتصال رکاب ها
چند نمونه اتصال دیگر را نیز شما بگوئید....
تمامی این اتصالات با استفاده از نقطه جوش های فابریک انجام می‌شود که این نقطه جوش ها از لحاظ شکل ظاهری و اندازه و گودی در یک خودرو شبیه به هم هستند و بررسی و مقایسه این نقطه جوش ها در تشخیص درست قسمتهای تعویضی و همچنین نواحی آسیب دیده خودرو کمک شایانی می‌کند...