روشی ساده و کاربردی برای تشخیص درب های تعویضی و استوک در خودرو همینطور که در تصاویر هم مشخص است در قسمت لای درب بعضی از خودروها در قسمت بالای کلاف درب ها یک برچسب دیده میشود که این برچسب ها برروی درب های یک خودرو بصورت کاملا یک شکل و یک اندازه و یک رنگ هستند و نباید هیچ تفاوتی با هم داشته باشند.️
ولی این امکان وجود دارد که این برچسب ها در دو خودروی مشابه به یک شکل و یک اندازه و یک رنگ نباشند و با هم تفاوت داشته باشند️. با استفاده از همین تفاوت در شکل و اندازه و رنگ این برچسب ها میتوان تعویضی بودن یک درب را تشخیص داد.
البته گاهی هم اتفاق می‌افتد که تمامی درب های یک خودرو برچسب داشته ولی درب تعویضی اصلا دارای برچسب نباشد و یا بالعکس. البته این ترفند یکی از راه های تشخیص درب تعویضی میباشد و برای تشخیص قطعی حتما باید آیتم های دیگر هم بررسی شود.