به نظر شما بررسی نوع ضرب خوردگی در خودرو چقدر میتواند در تشخیص درست رنگ شدگی یا تعویض قطعات تاثیر گذار باشد؟ لطفا نظرات خود را در قسمت دیدگاه برای ما بنویسید.