البته این نحوه تعویض، مختص خودروی ۲۰۶ نیست و گلگیرهای عقب اکثر خودروها به همین ترتيب تعویض می‌شوند مخصوصا مدل های هاچبک. در تعویض گلگیرهای عقب معمولأ سعی می‌شود از باریک ترین قسمت کلاف پايه عقب فرایند جداسازی انجام شود زیرا هم مقدار کمتری خرابی به بار می‌آورد و هم قسمت کمتری نیاز به جوشکاری و ترمیم پیدا می‌کند و هم میزان کردن لبه ها توسط صافکار راحت تر است‌ و در کل کار تمیزتر انجام می‌شود.
همانطور که در تصاویر هم مشاهده میکنید آثار جوشکاری در محل اتصالات گلگیر به اتاق به وضوح دیده می‌شود و نقطه جوش های فابریک در آنجا از بین رفته است و در قسمت پایین جائیکه گلگیر به رکاب وصل می‌شود هم یک جوشکاری سرتاسر دیده می‌شود که بعدا آن قسمتها موم کاری و پامچال و رنگ آمیزی می‌شوند. در قسمت لای گلگیر عقب هم آثار خال جوشهای برنج بصورت دستی مشاهده میشود و موم فابریک لای گلگیر عقب هم از بین رفته و در هنگام نقاشی این موم مجدد بصورت دستی اعمال شده و رنگ آمیزی ميشود.
یک نکته مهم این است که گلگیرهای عقب معمولأ بصورت پوسته تعویض می‌شوند و به همراه دوبل نمی‌باشند مگر در مواقعی نادر که دوبل گلگیر هم آسیب جدی دیده باشد و بخواهند گلگیر عقب را با دوبل تعویض کنند که در این حالت دوبل گلگیر از داخل اتاق برش میخورد. ولی در حالت تعویض گلگیر عقب بصورت پوسته دیگر نیازی به برش دوبل وجود ندارد. یکی از راه های تشخیص تعویض گلگیرها یا دیگر قطعات بدنه خودرو بررسی و مقایسه آستر ها است زیرا معمولا آستر قطعات تعویضی طوسی روشن یا مشکی هستند.