آیا میدانید تعویض اتاق قانونی خودرو چه مشخصه ای دارد؟ همانطور که در فیلم هم مشاهده میکنید در کنار شماره شاسی غیر فابریک خودرو یک آرم به چشم میخورد که آن آرم شرکت رهگشا است که به منزله قانونی بودن تعویض اتاق تلقی می‌شود که‌ این مورد حتمأ در برگه سبز خودرو قید می‌شود...
و دیگر ایراد قانونی ندارد ولی در هر صورت تعویض اتاق خودرو کسر قیمت خواهد داشت‌ اولین آیتم در تشخیص تعویضی بودن اتاق خودرو بررسی مکان شماره گذاری است... تمام شماره های شاسی در خودروهای مختلف مکانیت مشخصی دارد ... که در گام اول باید بررسی کرد که آیا شماره های درج شده برروی خودرو در مکان استاندارد و کارخانه ای حک شده است یا نه...؟
زیرا در بسیاری از خودروها دیده شده که محل درج شماره شاسی در مکان غیر استاندارد قرار دارد... ویژگی بعدی شماره های فابریک خودرو مرتب بودن و در یک ردیف قرار داشتن اعداد و حروف شماره شاسی و یک اندازه بودن آنهاست یعنی اگر شماره شاسی یک خودرو در یک ردیف و مرتب نباشد و فاصله گذاری بین اعداد رعایت نشده باشد و شماره ها کوچک یا بزرگ باشد از نشانه های غیر فابریک بودن شماره است همچنین می‌توان با بررسی گودی شماره ها نیز به غیر فابریک بودن آنها پی برد زیرا بعلت اینکه بعضی از شماره های دستی با استفاده از ابزار مخصوص و چکش بر روی سطح مورد نظر کوبیده می‌شوند گودی تمام شماره ها یکسان در نمی آید و کم و زیاد می‌شود...
مورد بعدی زنگ زدگی داخل شماره هاست ... بعلت اینکه در کارخانجات خودروسازی بعد از شماره گذاری خودرو رنگ آمیزی می‌شود درون شماره ها با رنگ پر شده‌ و زنگ زدگی به چشم نمی‌خورد... اما در اتاق های تعویضی بعلت اینکه شماره گذاری بعد از رنگ آمیزی انجام می‌شود بعد ازمدتی و به مرور زمان داخل شماره ها دچار زنگ زدگی می‌شود که این زنگ زدگی می‌تواند یکی از نشانه های تعویض اتاق باشد..
مورد بعدی بررسی پلاک سریال خودرو است در اتاق های تعویضی علاوه بر دست خوردن شماره های شاسی پلاک سریال های خودرو نیز دست خورده و از حالت فابریک خارج می‌شوند که یکی از نشانه های پلاک سریال های غیر فابریک پایه بلند بودن پرچ های نصب کننده آنهاست.